Drobnicov memoriál 9. ročník

  • 12.-14. september 2017, Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce
  • 12.-14. september 2017, Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce

Drobnicov memoriál 2017

Vitajte na stránke venovanej 9. ročníku Drobnicovho memoriálu. Drobnicov memoriál je stretnutie mladých vedcov s tými skúsenejšími za účelom zdieľania nových výsledkov a podpory mladých vedcov v príjemnej, takmer až rodinnej, atmosfére. Toto stretnutie je pomenované na počesť významného slovenského vedca prof. Ľudovíta Drobnicu, ktorý sa na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej (teraz FCHPT STU) venoval výskumu účinku izotiokyanátov a a iných SH reagentov.

Tohtoročný Drobnicov memoriál sa bude konať na Spiši v obci Danišovce - v učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ležiacom nedaľeko Spišskej Novej Vsi.
Program na stiahnutie ešte nie je k dispozícii

Dôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 31. 8. 2017
  • termín zaslania abstraktov - do 31. 8. 2017
  • termín úhrady reg. poplatku - do 31. 8. 2017 - 150 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica