Drobnicov memoriál 9. ročník

  • 12.-14. september 2017, Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce
  • 12.-14. september 2017, Učebno-výcvikové zariadenie Danišovce

Organizátori podujatia

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekularnu biológiu, člen FEBS a IUBMB
Ústav biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU
Centrum biovied SAV (Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Občianske združenie Veda a život

Organizačný výborDôležité dátumy:

  • termín registrácie - do 31. 8. 2017
  • termín zaslania abstraktov - do 31. 8. 2017
  • termín úhrady reg. poplatku - do 31. 8. 2017 - 150 eur
    (platba zahŕňa registračný poplatok a náklady na pobyt)

prof. Ing. Ľudovít Drobnica, DrSc.

30. 9. 1930 – 13. 10. 1980
Drobnica